Waar kinderen kinderen mogen zijn - Kinderdagverblijf Pommetje, Locatie 't Indiaantje

De Oudercommissie(OC)

Onze OC bestaat uit een overkoepelend orgaan. Dat houdt in dat er van onze 5 vestigingen afgezanten hebben plaats genomen in een algemene OC. 4x per jaar komen deze ouders samen voor een vergadering, waarvan 2x met de eigenaar of een manager van Pommetje. 

De OC van Pommetje behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van jouw kind/kinderen bij het kinderdagverblijf. Daarnaast vertegenwoordigt de oudercommissie jou, als ouder. Bij opvang van kinderen draait het om de kinderen, maar ook om de wensen van de ouders.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij kinderdagverblijf Pommetje gevoerd wordt, door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven.

De oudercommissie heeft wettelijke advies bevoegdheden. 
Zo adviseert de oudercommissie over de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling en de prijzen van de kinderopvang.

U kunt de OC bereiken per mail: ocpommetje@hotmail.com of natuurlijk aanspreken op Pommetje.


Alle dagverblijven zijn per 1 januari 2016 verplicht overgestapt naar de geschillencommissie. Met deze verstap zijn er diverse regels gewijzigd. Zo ook omtrent de OC. Officieel zou deze bij Pommetje niet nodig zijn. Dit heeft te maken met onze omvang. Wij hebben er met de bestaande OC voor gekozen om deze toch te behouden. 

Voor meer informatie over de geschillen commissie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/